Aktuálně z města

Antigenní testování pro veřejnost

Antigenní testování pro veřejnost ve Svobodě nad Úpou

čtvrtek 15.4.2021 od 9:00 – 11:00 areál firmy Hovard s.r.o. naproti sokolovně

Testy provádí laboratoře diagnostické centrum ZDARMA. Vhodné i pro testování zaměstnanců ve firmách. Kontaktní telefon Tomáš Hovard – 605 459 775

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 9. 4. 2021 8:21

Testování školáků

Na základě žádosti MŠMT zasíláme informace o webu, který byl zřízen k problematice testování ve školách. Web má adresu https://testovani.edu.cz/ a naleznete na něm také sekci nejčastějších dotazů – viz https://testovani.edu.cz/…tejsi-dotazy. Tato sekce je neustále doplňována o odpovědi na otázky, které ze škol či od rodičovské veřejnosti MŠMT dostává.

Za sekretariát ÚKŠ Tomáš Johanovský

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 9. 4. 2021 7:38

Plánovaná odstávka elektřiny

Dne 29. 4. 2021 od 10:30 do 13:00 hodin se uskuteční plánovaná odstávka elektřiny.

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Svoboda nad Úpou (okres Trutnov) 5. května: č. p. 401, 507–513, 541, 544 Kostelní: č. p. 169, 417, 419, 560 Lázeňská: č. p. 189, 215, 220, 280, 292–298, 346, 556 kat. území Svoboda nad Úpou (kód 761095): parcelní č. 51/3

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 8. 4. 2021 17:59
Přílohy k hlášení
Odstavka.pdf Zobrazit

Plánovaná odstávka elektřiny

Dne 29. 4. 2021 od 7:30 do 10:00 hodin se uskuteční plánovaná odstávka elektřiny.

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Svoboda nad Úpou (okres Trutnov) 5. května: č. p. 503, 504, 505, 506, 512 Lipová alej: č. p. 181, 328, 329, 520 nám. Svornosti: č. p. 471, 473, 474, 475, 497, 498, 499, 527, 536 Tyršova: č. p. 476, 521, 549, 550, 557, 561 kat. území Svoboda nad Úpou (kód 761095): parcelní č. 127

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 8. 4. 2021 14:10
Přílohy k hlášení
oznameni_11.pdf Zobrazit

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021 Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info¬linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři. Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení. Koho se sčítání týká Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz. Ochrana dat Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy. Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 8. 4. 2021 14:01
Přílohy k hlášení
scitani_2021_informacni_letak.pdf Zobrazit

Aktuálně z města

Svoz objemného odpadu

V sobotu 24.4.2021 se bude konat ve Svobodě nad Úpou svoz objemného odpadu na těchto stanovištích a v časech:

 • Svoboda – náměstí 8.00–11.00 hod
 • Svoboda – Sluneční stráň u čp. 302 8.00 – 9.00 hod.
 • Maršov I – Rýchorské sídliště 8.00 – 11.00 hod.
 • Maršov II – Pod Světlou horou 9.45 – 11.00 hod.

Upozorňujeme, že mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, lepenka, střešní krytina aj.

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 19. 4. 2021 9:16

Antigenní testování pro veřejnost

Antigenní testování pro veřejnost ve Svobodě nad Úpou

čtvrtek 22.4.2021 od 9:00 – 11:00 areál firmy Hovard s.r.o. naproti sokolovně

Testy provádí laboratoře diagnostické centrum ZDARMA. Vhodné i pro testování zaměstnanců ve firmách.

Kontaktní telefon Tomáš Hovard – 605 459 775

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 16. 4. 2021 12:02

Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Na základě doporučení MŠMT bude organizace zápisu dětí do předškolního vzdělávání (mateřské školy) probíhat bez osobní přítomnosti dětí.

Pro příjem žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) se stanovuje poměrně dlouhé období od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.

Formy odevzdávání přihlášky budou:

 1. on-line na odkazu zapisyonline.cz – (odkaz bude aktivní od 3. 5. 2021 na webových stránkách školy www.zssvoboda.eu v textu článku Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022),
 2. datovou schránkou – ID datové schránky mu3mh3h,
 3. e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: podatelna@zssvoboda.eu,
 4. poštou,
 5. osobním doručením do školy.

Preferovaný způsob zápisu je prostřednictvím portálu zapisyonline.cz. Po odeslání přihlášky z webu zapisyonline.cz Vás bude kontaktovat pracovník školy a domluví s Vámi podpis přihlášky a doložení požadovaných dokumentů. Výhodou pro Vás je to, že přihlášku sami vytiskneme a pořídíme kopii požadovaných dokumentů na místě.

Pozor: Přihlášky doručené před termínem nebo po termínu zápisu jsou neplatné. Neplatné přihlášky jsou také přihlášky poslané běžným e-mailem bez elektronického podpisu.

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) naleznete na webových stránkách školy v sekci Formuláře ke stažení. Formulář si můžete vyzvednout také v kanceláři hospodářky školy v jejích úředních hodinách.

Povinné doklady k přihlášce:

 1. vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání,
 2. rodný list dítěte,
 3. potvrzení od pediatra o povinném očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví (buď na zadní straně žádosti, nebo potvrzení vydané pediatrem),
 4. kopie (sken) občanského průkazu zákonného zástupce (při podání přihlášky prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou) / při osobním předání nahlédnutí do občanského průkazu.

Ředitel Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou, okres Trutnov stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci žáků o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritéria přijetí:

Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, v případě cizinců je místo pobytu ve Svobodě nad Úpou, podle věku od nejstarších po nejmladší.

 1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, v případě cizinců je místo pobytu ve Svobodě nad Úpou, podle věku od nejstaršího po nejmladší.
 2. Děti, které mají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou a dosáhnou k 31. 8. 2021 věku 2 let, podle věku od nejstaršího po nejmladší.
 3. Děti, které nemají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, podle věku od nejstaršího po nejmladší.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. – 5. stupně nebo dítěte mladšího 3 let se počet přijímaných dětí bude snižovat dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. §2 odst. 5 a 6.

Registrační čísla, na jejichž základě budou zveřejněny výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, se budou vyzvedávat oproti podpisu v kanceláři hospodářky v budově ZŠ v úředních hodinách k tomu určených ve dnech 17. a 21. května.

Hospodářka školy: Monika Schleichová

Úřední hodiny ve školním roce 2020/2021:

Pondělí 7:00 – 8:15 13:00 – 15:30 Středa 7:00 – 8:15 13:00 – 15:30 Pátek 7:00 – 8:15

Děkujeme za pochopení.

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 15. 4. 2021 9:54
Přílohy k hlášení
Informace k zápisu dětí do MŠ 2021_2022.pdf Zobrazit

Havárie na stávající trase veřejné komunikační sítě.

Z důvodu havárie bude dnes 14.4.2021 provedena v zeleni montážní jáma, a to na pozemkové parcele č. 12/3 v k.ú. Maršov I, Rýchorské sídliště, Svoboda nad Úpou– viz. přiložená situace.

Odstranění havárie si vyžádá zábor veřejného prostranství cca 1×2m v termínu od 14.4.2021 do 16.4.2021. Pozemek bude po ukončení prací uveden do náležitého stavu.

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 14. 4. 2021 12:14

Odstávky el. energie 30.4.2021 a 3.5.2021

ČEZ Distribuce oznamuje další odstávky el. energie (mapové podklady v přílohách):

 • 30.4.2021 od 7:30 do 10:00 hodin (Sluneční stráň čp. 173, 183, 209, 218 a 219)
 • 30.4.2021 od 11:00 do 15:00 hodin (Horská čp. 134, 269, 271 a 272)
 • 3.5.2021 od 7:30 do 10:30 hodin (Na Zlatém Hamru čp. 351 – 358)
Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 12. 4. 2021 18:23
Přílohy k hlášení
2755_odstávka_30042021_1.pdf Zobrazit
2755_odstávka_30042021_2.pdf Zobrazit
2755_odstávka_03052021_1.pdf Zobrazit

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Město Svoboda nad Úpou

Telefon: +420 499 871 105
Mobil: +420 774 987 155
E-mail: podatelna@musvoboda.cz
IČ: 00278335
DIČ: CZ00278335
Adresa: náměstí Svornosti 474
542 24 Svoboda nad Úpou
Oficiální stránky: http://www.musvoboda.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 –17:00 hod.
Úterý: 8:00 – 15:30 hod.
Středa: 8:00 –17:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 15:30 hod.
Pátek: 8:00 – 12:00 hod.

Kontaktní formulář

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací.
  Prosím čekejte...