Aktuálně z města

Svoz objemného odpadu

V sobotu 24.4.2021 se bude konat ve Svobodě nad Úpou svoz objemného odpadu na těchto stanovištích a v časech:

 • Svoboda – náměstí 8.00–11.00 hod
 • Svoboda – Sluneční stráň u čp. 302 8.00 – 9.00 hod.
 • Maršov I – Rýchorské sídliště 8.00 – 11.00 hod.
 • Maršov II – Pod Světlou horou 9.45 – 11.00 hod.

Upozorňujeme, že mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, lepenka, střešní krytina aj.

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 19. 4. 2021 9:16

Antigenní testování pro veřejnost

Antigenní testování pro veřejnost ve Svobodě nad Úpou

čtvrtek 22.4.2021 od 9:00 – 11:00 areál firmy Hovard s.r.o. naproti sokolovně

Testy provádí laboratoře diagnostické centrum ZDARMA. Vhodné i pro testování zaměstnanců ve firmách.

Kontaktní telefon Tomáš Hovard – 605 459 775

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 16. 4. 2021 12:02

Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Na základě doporučení MŠMT bude organizace zápisu dětí do předškolního vzdělávání (mateřské školy) probíhat bez osobní přítomnosti dětí.

Pro příjem žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) se stanovuje poměrně dlouhé období od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.

Formy odevzdávání přihlášky budou:

 1. on-line na odkazu zapisyonline.cz – (odkaz bude aktivní od 3. 5. 2021 na webových stránkách školy www.zssvoboda.eu v textu článku Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022),
 2. datovou schránkou – ID datové schránky mu3mh3h,
 3. e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: podatelna@zssvoboda.eu,
 4. poštou,
 5. osobním doručením do školy.

Preferovaný způsob zápisu je prostřednictvím portálu zapisyonline.cz. Po odeslání přihlášky z webu zapisyonline.cz Vás bude kontaktovat pracovník školy a domluví s Vámi podpis přihlášky a doložení požadovaných dokumentů. Výhodou pro Vás je to, že přihlášku sami vytiskneme a pořídíme kopii požadovaných dokumentů na místě.

Pozor: Přihlášky doručené před termínem nebo po termínu zápisu jsou neplatné. Neplatné přihlášky jsou také přihlášky poslané běžným e-mailem bez elektronického podpisu.

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) naleznete na webových stránkách školy v sekci Formuláře ke stažení. Formulář si můžete vyzvednout také v kanceláři hospodářky školy v jejích úředních hodinách.

Povinné doklady k přihlášce:

 1. vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání,
 2. rodný list dítěte,
 3. potvrzení od pediatra o povinném očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví (buď na zadní straně žádosti, nebo potvrzení vydané pediatrem),
 4. kopie (sken) občanského průkazu zákonného zástupce (při podání přihlášky prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou) / při osobním předání nahlédnutí do občanského průkazu.

Ředitel Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou, okres Trutnov stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci žáků o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritéria přijetí:

Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, v případě cizinců je místo pobytu ve Svobodě nad Úpou, podle věku od nejstarších po nejmladší.

 1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, v případě cizinců je místo pobytu ve Svobodě nad Úpou, podle věku od nejstaršího po nejmladší.
 2. Děti, které mají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou a dosáhnou k 31. 8. 2021 věku 2 let, podle věku od nejstaršího po nejmladší.
 3. Děti, které nemají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, podle věku od nejstaršího po nejmladší.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. – 5. stupně nebo dítěte mladšího 3 let se počet přijímaných dětí bude snižovat dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. §2 odst. 5 a 6.

Registrační čísla, na jejichž základě budou zveřejněny výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, se budou vyzvedávat oproti podpisu v kanceláři hospodářky v budově ZŠ v úředních hodinách k tomu určených ve dnech 17. a 21. května.

Hospodářka školy: Monika Schleichová

Úřední hodiny ve školním roce 2020/2021:

Pondělí 7:00 – 8:15 13:00 – 15:30 Středa 7:00 – 8:15 13:00 – 15:30 Pátek 7:00 – 8:15

Děkujeme za pochopení.

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 15. 4. 2021 9:54
Přílohy k hlášení
Informace k zápisu dětí do MŠ 2021_2022.pdf Zobrazit

Havárie na stávající trase veřejné komunikační sítě.

Z důvodu havárie bude dnes 14.4.2021 provedena v zeleni montážní jáma, a to na pozemkové parcele č. 12/3 v k.ú. Maršov I, Rýchorské sídliště, Svoboda nad Úpou– viz. přiložená situace.

Odstranění havárie si vyžádá zábor veřejného prostranství cca 1×2m v termínu od 14.4.2021 do 16.4.2021. Pozemek bude po ukončení prací uveden do náležitého stavu.

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 14. 4. 2021 12:14

Odstávky el. energie 30.4.2021 a 3.5.2021

ČEZ Distribuce oznamuje další odstávky el. energie (mapové podklady v přílohách):

 • 30.4.2021 od 7:30 do 10:00 hodin (Sluneční stráň čp. 173, 183, 209, 218 a 219)
 • 30.4.2021 od 11:00 do 15:00 hodin (Horská čp. 134, 269, 271 a 272)
 • 3.5.2021 od 7:30 do 10:30 hodin (Na Zlatém Hamru čp. 351 – 358)
Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 12. 4. 2021 18:23
Přílohy k hlášení
2755_odstávka_30042021_1.pdf Zobrazit
2755_odstávka_30042021_2.pdf Zobrazit
2755_odstávka_03052021_1.pdf Zobrazit

Aktuálně z města

Svoz objemného odpadu

V sobotu 24.4.2021 se bude konat ve Svobodě nad Úpou svoz objemného odpadu na těchto stanovištích a v časech:

 • Svoboda – náměstí 8.00–11.00 hod
 • Svoboda – Sluneční stráň u čp. 302 8.00 – 9.00 hod.
 • Maršov I – Rýchorské sídliště 8.00 – 11.00 hod.
 • Maršov II – Pod Světlou horou 9.45 – 11.00 hod.

Upozorňujeme, že mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, lepenka, střešní krytina aj.

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 19. 4. 2021 9:16

Antigenní testování pro veřejnost

Antigenní testování pro veřejnost ve Svobodě nad Úpou

čtvrtek 22.4.2021 od 9:00 – 11:00 areál firmy Hovard s.r.o. naproti sokolovně

Testy provádí laboratoře diagnostické centrum ZDARMA. Vhodné i pro testování zaměstnanců ve firmách.

Kontaktní telefon Tomáš Hovard – 605 459 775

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 16. 4. 2021 12:02

Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Na základě doporučení MŠMT bude organizace zápisu dětí do předškolního vzdělávání (mateřské školy) probíhat bez osobní přítomnosti dětí.

Pro příjem žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) se stanovuje poměrně dlouhé období od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.

Formy odevzdávání přihlášky budou:

 1. on-line na odkazu zapisyonline.cz – (odkaz bude aktivní od 3. 5. 2021 na webových stránkách školy www.zssvoboda.eu v textu článku Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022),
 2. datovou schránkou – ID datové schránky mu3mh3h,
 3. e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: podatelna@zssvoboda.eu,
 4. poštou,
 5. osobním doručením do školy.

Preferovaný způsob zápisu je prostřednictvím portálu zapisyonline.cz. Po odeslání přihlášky z webu zapisyonline.cz Vás bude kontaktovat pracovník školy a domluví s Vámi podpis přihlášky a doložení požadovaných dokumentů. Výhodou pro Vás je to, že přihlášku sami vytiskneme a pořídíme kopii požadovaných dokumentů na místě.

Pozor: Přihlášky doručené před termínem nebo po termínu zápisu jsou neplatné. Neplatné přihlášky jsou také přihlášky poslané běžným e-mailem bez elektronického podpisu.

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) naleznete na webových stránkách školy v sekci Formuláře ke stažení. Formulář si můžete vyzvednout také v kanceláři hospodářky školy v jejích úředních hodinách.

Povinné doklady k přihlášce:

 1. vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání,
 2. rodný list dítěte,
 3. potvrzení od pediatra o povinném očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví (buď na zadní straně žádosti, nebo potvrzení vydané pediatrem),
 4. kopie (sken) občanského průkazu zákonného zástupce (při podání přihlášky prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou) / při osobním předání nahlédnutí do občanského průkazu.

Ředitel Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou, okres Trutnov stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci žáků o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritéria přijetí:

Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, v případě cizinců je místo pobytu ve Svobodě nad Úpou, podle věku od nejstarších po nejmladší.

 1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, v případě cizinců je místo pobytu ve Svobodě nad Úpou, podle věku od nejstaršího po nejmladší.
 2. Děti, které mají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou a dosáhnou k 31. 8. 2021 věku 2 let, podle věku od nejstaršího po nejmladší.
 3. Děti, které nemají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou, podle věku od nejstaršího po nejmladší.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. – 5. stupně nebo dítěte mladšího 3 let se počet přijímaných dětí bude snižovat dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. §2 odst. 5 a 6.

Registrační čísla, na jejichž základě budou zveřejněny výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, se budou vyzvedávat oproti podpisu v kanceláři hospodářky v budově ZŠ v úředních hodinách k tomu určených ve dnech 17. a 21. května.

Hospodářka školy: Monika Schleichová

Úřední hodiny ve školním roce 2020/2021:

Pondělí 7:00 – 8:15 13:00 – 15:30 Středa 7:00 – 8:15 13:00 – 15:30 Pátek 7:00 – 8:15

Děkujeme za pochopení.

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 15. 4. 2021 9:54
Přílohy k hlášení
Informace k zápisu dětí do MŠ 2021_2022.pdf Zobrazit

Havárie na stávající trase veřejné komunikační sítě.

Z důvodu havárie bude dnes 14.4.2021 provedena v zeleni montážní jáma, a to na pozemkové parcele č. 12/3 v k.ú. Maršov I, Rýchorské sídliště, Svoboda nad Úpou– viz. přiložená situace.

Odstranění havárie si vyžádá zábor veřejného prostranství cca 1×2m v termínu od 14.4.2021 do 16.4.2021. Pozemek bude po ukončení prací uveden do náležitého stavu.

Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 14. 4. 2021 12:14

Odstávky el. energie 30.4.2021 a 3.5.2021

ČEZ Distribuce oznamuje další odstávky el. energie (mapové podklady v přílohách):

 • 30.4.2021 od 7:30 do 10:00 hodin (Sluneční stráň čp. 173, 183, 209, 218 a 219)
 • 30.4.2021 od 11:00 do 15:00 hodin (Horská čp. 134, 269, 271 a 272)
 • 3.5.2021 od 7:30 do 10:30 hodin (Na Zlatém Hamru čp. 351 – 358)
Oznámení městského úřadu Platí pro: Celé město
Vytvořil: Jan Heřman 12. 4. 2021 18:23
Přílohy k hlášení
2755_odstávka_30042021_1.pdf Zobrazit
2755_odstávka_30042021_2.pdf Zobrazit
2755_odstávka_03052021_1.pdf Zobrazit

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Město Svoboda nad Úpou

Telefon: +420 499 871 105
Mobil: +420 774 987 155
E-mail: podatelna@musvoboda.cz
IČ: 00278335
DIČ: CZ00278335
Adresa: náměstí Svornosti 474
542 24 Svoboda nad Úpou
Oficiální stránky: http://www.musvoboda.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 –17:00 hod.
Úterý: 8:00 – 15:30 hod.
Středa: 8:00 –17:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 15:30 hod.
Pátek: 8:00 – 12:00 hod.

Kontaktní formulář

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací.
  Prosím čekejte...